Debet en Credit

Debet en credit, wat moet jij hier als zzp’er over weten?

Debiteuren, crediteuren, debet en credit, debetzijde en creditzijde: in jouw boekhouding kom je deze termen regelmatig tegen, het zijn echte boekhoudtermen. Maar waar staan ze nu precies voor? En wat moet jij er als zzp’er over weten?

Tip!  Vergelijk en vind online boekhoudprogramma's (waarvoor boekhoudkennis niet nodig is). Ideaal voor ZZP.

Debet en credit: activa en passiva

Debet en credit komen het duidelijkst naar voren op de balans van jouw bedrijf. Aan de linkerkant van de balans zie je ‘debet’ staan, dit noemen ze de debetzijde. Hieronder valt alle activa: jouw bezittingen zoals inventaris en de debiteuren. Aan de rechterkant van de balans zie je ‘credit’ staan, dit noemen ze de creditzijde. Hieronder vallen alle schulden, ook wel de passiva. Dit kunnen ‘echte’ schulden zijn, maar ook openstaande facturen die jij nog aan crediteuren moet betalen.

Debet = Bezit = Activa = Toename = Plus (+)

Credit = Schuld = Passiva = Afname = Min (-)

Wat zijn debiteuren en crediteuren?

Even een stap terug, want wat zijn debiteuren en crediteuren eigenlijk? We kunnen dit heel gemakkelijk aan je uitleggen:

  • Een debiteur is een klant die jou nog moet betalen. Zodra er betaald is, spreek je niet meer over een debiteur. Het bedrag dat de debiteur jou nog verschuldigd is vind je op de factuur die je hem of haar gestuurd hebt. Dit noemen we ook wel een verkoopfactuur.
  • Crediteuren zijn jouw leveranciers: organisaties of personen die een bepaald product of een dienst aan jou hebben geleverd en die hiervoor nog betaald moeten worden. Het bedrag dat jij de crediteur nog verschuldigd bent vind je op de inkoopfactuur die jij hebt ontvangen.

Hoe gebruik je debet en credit in jouw administratie?

Maak jij gebruik van een modern online boekhoudprogramma, dan hoef jij niet zelf debet en credit te boeken. Dit gebeurt automatisch. Deze programma’s zijn namelijk slim genoeg om zelf te bepalen of iets debet of credit geboekt moet worden. Wil jij echter een handmatige boeking doen of een foute boeking corrigeren, dan krijg je er wél mee te maken. Wat moet je dan weten over het gebruik van debet en credit?

  • Opbrengsten worden credit geboekt;
  • Kosten worden debet geboekt;
  • Als de schuld toeneemt (oftewel: jouw bezittingen afnemen) dan worden deze credit geboekt;
  • Als de schuld afneemt (oftewel: jouw bezittingen toenemen) dan worden deze debet geboekt.

Populaire software voor zzp

Alle boekhoudsoftware vergelijken

Boekhoudprogramma speciaal voor zzp'ers en freelancers

Eenvoudig boekhouden voor iedere zzp! Ontdek & ervaar het gemak van een