Samenstellingsverklaring

Wat houdt een samenstellingsverklaring in?

Op veel websites wordt alleen maar gesproken over een accountantsverklaring maar niet over een samenstellingsverklaring. Vragen die dan vaak spelen zijn: Wat houdt een samenstellingsverklaring eigenlijk in? Wie mag een samenstellingsverklaring afgeven? Is een verklaring verplicht?

Tip!  Vergelijk en vind online boekhoudprogramma's (waarvoor boekhoudkennis niet nodig is). Ideaal voor ZZP.


Vaak doet een eenmanszaak, zzp’er, bedrijf of vereniging zelf de dagelijkse administratie. Een accountant, boekhouder of administratiekantoor wordt gevraagd om op basis van deze bestaande administratie een jaarrekening te maken. Vaak ook de belastingaangifte er achteraan. Maar de opdracht is niet om de aangeleverde gegevens (grondig) te controleren. Degene die hier voor gevraagd wordt gaat verder werken op basis van de gegevens die hij aangereikt heeft gekregen. In de samenstellingsverklaring verklaart hij op basis waarvan hij zijn werkzaamheden heeft gedaan. Hij verklaart dat hij op basis van de aangereikte gegevens is gaan werken, en niet verantwoordelijk is over de juistheid van die gegevens.

Wie mag een samenstellingsverklaring afgeven?

Wie mag een samenstellingsverklaring afgeven, alleen een accountant of ook een boekhouder/administratiekantoor? De (register)accountant of de accountants(Administratieconsulent) die toestaat dat zijn betrokkenheid bij een door hem samengesteld financieel overzicht aan een derde partij kenbaar wordt gemaakt, of indien hij toestaat dat zijn naam in professioneel opzicht ermee in verband wordt gebracht, dient bij dit financieel overzicht een samenstellingsverklaring uit te brengen (dit staat in de HRA Standaard 4410, lid 6). De jaarrekening is door die accountant niet gecontroleerd.

Uitgangspunt bij de samenstellingsopdracht is dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens waaruit de jaarrekening is samengesteld. Een samenstellingsverklaring geeft dan ook geen zekerheid of wat er in de jaarrekening staat ook juist of volledig is.

Met andere woorden; alleen een gecertificeerde RA of AA accountant of boekhouder die bij de samenstelling van de jaarrekening is betrokken mag een samenstellingsverklaring afgeven.

Voorbeeld samenstellingsverklaring

Voorbeeld van samenstellingsverklaring account en administratiekantoor
Samenstellingsverklaring voor bij de jaarrekening opstellen? Bekijk en download gratis voorbeeld samenstellingsverklaring

Populaire software voor zzp

Alle boekhoudsoftware vergelijken

Boekhoudprogramma speciaal voor zzp'ers en freelancers

Eenvoudig boekhouden voor iedere zzp! Ontdek & ervaar het gemak van een